MediRätt

Forskning och utveckling av medicinska produkter för en tryggare
medicinering och läkemedelshantering i hemmet.

 

Nyheter   

 

  Försäljningschef Klas Arvidson besvarar frågor om Dosell-projektet

 

Klinisk studie visar goda resultat för Dosell 

  

Såhär fungerar Dosell

MediRätts grundare berättar om Dosell

Vi lever längre än någonsin tidigare – men få förblir friska hela livet.

De senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen ökat påtagligt bland äldre, och med det antalet läkemedelsskador till följd av felaktig medicinering. Idag dör i genomsnitt fem äldre människor varje dag och ytterligare 300 läggs in på sjukhus på grund av felmedicinering av receptbelagd medicin.

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Vårt mål är att ge alla människor verktyg för att leva ett fullvärdigt liv hemma, minska lidandet för patienter och anhöriga samt avlasta sjukvården.

MediRätt grundades 2008 och är börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2016.

Dosell - säkerställer rätt medicinering

Dosell - rätt medicin vid rätt tidpunkt

Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat som placeras i hemmet. Dosell påminner användaren när det är dags för medicinering och är ett hjälpmedel för såväl patient som vårdpersonal och anhöriga.  

Dosell

MediKoll - information om biverkningar av läkemedel

MediKoll - information om biverkningar av läkemedel

MediRätt har utvecklat en applikation som smidigt och lättillgängligt erbjuder patienter information om biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. Applikationen lanserades både för iPhone och Android i december 2016.

MediKoll

MediRätts aktie är noterad på NASDAQ First North. Mer information om aktien finns på våra investerarsidor.

 

Investor relations

 

Har du frågor om MediRätt? Besök vårt Q&A:

 

Q&A