MediRätt

Forskning och utveckling av medicinska produkter för en tryggare
medicinering och läkemedelshantering i hemmet.

 

Nyheter    

 

Dosell rekommenderas av EU:s innovationsfond Horizon2020

   

MediRätts grundare berättar om Dosell

Vi lever längre än någonsin tidigare – men få förblir friska hela livet.

De senaste 25 åren har läkemedelsanvändningen ökat påtagligt bland äldre, och med det antalet läkemedelsskador till följd av felaktig medicinering. Idag dör i genomsnitt åtta äldre människor varje dag och ytterligare 500 läggs in på sjukhus på grund av felmedicinering av receptbelagd medicin.

MediRätt är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Vårt mål är att ge alla människor verktyg för att leva ett fullvärdigt liv hemma, minska lidandet för patienter och anhöriga samt avlasta sjukvården.

MediRätt grundades 2008 och är börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2016.

Dosell - säkerställer rätt medicinering

Dosell - säkerställer rätt medicinering

MediRätt har utvecklat produkten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre och sjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Dosell

MediKoll - information om biverkningar av läkemedel

MediKoll - information om biverkningar av läkemedel

MediRätt har utvecklat en applikation som smidigt och lättillgängligt erbjuder patienter information om biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. Applikationen lanserades både för iPhone och Android i december 2016.

MediKoll

MediRätts aktie är noterad på NASDAQ First North. Mer information om aktien och listbytet finns på våra investerarsidor.