Shareholders

The table below shows the ten largest shareholders per December 31, 2018.

Shareholder A-Shares B-Shares Total Shares Share Capital Votes
Avanza Pension   0 2 292 775 2 292 775 15,50% 11,35%
Carl Johan Merner och familj  200 000 1 352 829 1 552 829 11,30% 17,52%
Göran Sjönell  325 000 819 642 1 144 642 7,74% 20,15%
Björn Rosengren   0 963 618 963 618 6,51% 4,77%
Anders Säfwenberg  25 000 621 025 646 025 4,37% 4,31%
Sten Röing 0 497 542 497 542 3,36% 2,46%
Dynocore Invest AB  0 252 529 252 529 1,71% 1,25%
Nordnet Pensionsförsäkring 0 214 526 214 526 1,45% 1,06%
Peter Norman Eggers 0 158 839 158 839 1,07% 0,79%
Peter Fjäll 0 136 500 136 500 0,92% 0,68%
Others 50 000   6 720 484 6 770 484 46,07% 35,65%
Total 600 000  14 030 309 14 630 309 100,00% 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.