Dosell

Dosell  är en patenterad läkemedelsautomat för säkrare medicinering i hemmet.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt säkerställer Dosell att användaren får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinintag och kan även larma vid behov. Därmed minimeras risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. 

Dosell är under utveckling. En rad svenska kommuner har redan beställt produkten. Läs mer och beställ Dosell på www.dosell.se

Ett hjälpmedel för vårdpersonalen

Dosell kan bidra till stora kostnadsbesparingar inom hemsjukvården och äldreomsorgen. Dosell kan avlasta sjukvårdspersonalen i det dagliga vårdarbetet och är ett hjälpmedel för att mer effektivt och med högre kvalitet ombesörja patienten. Genom att kopplas upp mot nätet kan Dosell fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och larma vid behov. På så sätt kan vårdpersonal spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av
patienters medicinintag, med ökad patientsäkerhet som följd. 

 

Ökad trygghet för anhöriga

Samtidigt kan Dosell öka tryggheten och underlätta vardagen för anhöriga. Anhöriga som saknar möjlighet att närvara hos patienten kan snabbt få information om utebliven medicinering och hålla uppsikt på distans.

I genomsnitt dör fem äldre människor och ytterligare 300 läggs in på sjukhus varje dag på grund av felmedicinering av receptbelagd medicin.

Sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, diabetes, njursvikt och demens kan skötas i hemmet under förutsättning att tidiga sviktsymptom/värden kan identifieras. På sikt ska en rad digitala applikationer, som exempelvis mäter vikt, puls eller fysisk aktivitet, kunna kopplas till Dosell.

Vem har nytta av Dosell?

Den primära målgruppen för Dosell är multimedicinerade personer som vårdas i hemmet eller på särskilt boende. Därtill kan Dosell vara en lösning för personer utanför målgruppen multimedicinerade, exempelvis personer med diabetes.

 

Uppkopplad via internet

Dosell kan kopplas upp mot internet via användarens internetuppkoppling eller SIM-kort för att möjliggöra fjärrstyrd kommunikation mellan maskinen och vårdgivaren. Det ger snabb information om utebliven medicinering vilket ökar patientsäkerheten.

 

Statliga och privata kunder

Dosell planeras att säljas till statliga och privata vårdorganisationer tillsammans med abonnemang för underhåll och service. Den åldrande befolkningen i kombination med ökad medicinering väntas skapa ett stort behov för produkten.

 

Patenterad teknologi

Dosell är patenterad i Europa och USA sedan april respektive augusti 2016. 

  Patenterad teknologi i Europa och USA sedan 2016.

  •  Tillsammans med medicinappar kommer Dosell vara en del av ett unikt helhetskoncept för att säkerställa tillförlitlig och säker medicinering. 
  •  Internetuppkoppling möjliggör framtida användning för att bredda omfattningen av kliniska prövningar till att inkludera patienter i sina hem.

MediRätts grundare berättar om Dosell