MediKoll

MediKoll är en applikation som smidigt och lätttillgängligt erbjuder patienter information om biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel.

Minskad risk för fel medicinering

MediKoll kommer att ge information till användarna om de läkemedel som deras läkare föreskriver och därmed minska risken för att icke passande mediciner föreskrivs.

Lättillgänglig information om läkemedel

Applikationens främsta syfte är att på ett smidigt och lättillgängligt sätt erbjuda patienter möjligheten att ta reda på information om biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. Applikationerna kommer inte enbart handla om läkemedel utan kommer även omfatta viktiga frågor inom vardagssjukvården, till exempel tolkning av laboratorieundersökningar, vardagssymptom och korrekt användning av receptfria läkemedel.