Pågående utvecklingsprojekt

Februari 2018

  

Frågor och svar om Dosell med försäljningschef Klas Arvidson

Utvecklingen av den digitala läkemedelsautomaten Dosell går snabbt framåt. Klas Arvidson svarar på frågor om hur långt projektet har kommit samt vad som kvarstår före lansering.

- Du leder försäljningen av Dosell. Var står ni i projektet idag?

Då vår digitala läkemedelsautomat Dosell har gått igenom både prototyp- och testfasen kan vi nu lägga allt vårt krut på förberedelserna inför storskalig produktion, samt planera för lansering på marknaden. En viktig del inför marknadslanseringen blir såklart att bearbeta de potentiella köparna av Dosell, vilka består främst av kommuner, landsting och privata vårdgivare som vill ge sin hemtjänst och patienter bättre verktyg för medicinering.

Sedan jag tillträdde har vi byggt upp en intern säljorganisation vilken jobbar för fullt nu med att bearbeta de kontakter vi har hos kommuner, landsting och privata aktörer över hela landet. Vi känner efter våra möten oss ännu mer stärkta i vår övertygelse att Dosell fyller ett stort behov på marknaden.

Vi har också tagit beslutet att inte göra Dosell kopplad till en specifik dospåse, utan istället se till att den är kompatibel med alla tre dospåsar på den svenska marknaden. Detta är för mig som försäljningschef mycket goda nyheter, då en marknad som består av alla 190 000 användare av dospåsar i Sverige gör att vi kan sälja Dosell till alla 20 landsting/regioner och 290 kommuner, utöver de privata vårdgivarna.

Detta ger oss dels möjlighet att sälja in längre kontrakt då Dosell kan användas oavsett vilken leverantör av dospåsar som kommunen, landstinget eller vårdgivaren väljer, men också bättre möjligheter att skala upp verksamheten för försäljning utanför Sverige.

- Vilka behov på marknaden för Dosell ser ni?

Dosell uppfyller olika behov beroende på målgrupp. Den första och viktigaste målgruppen är såklart vår slutanvändare och individen. Sett till denna grupp så innebär bättre verktyg för medicinering att man minskar risken att ta fel läkemedel vid fel tidpunkt. Detta gör i sin tur att sannolikheten för läkemedelsbiverkningar minskar, och på så sätt besparar vi såväl användaren som dess anhöriga onödigt lidande och oro.

Den andra målgruppen är vård- och omsorgsgivarna, där en stor fördel med Dosell är att hemtjänst och hemsjukvård får ett nytt verktyg som hjälper till med patienternas läkemedelsdispensering, vilket frigör tid för de anställda. Den tid som vård- och omsorgsgivarna frigör genom Dosell kan istället läggas på att öka kvaliteten på övrig service till individen. Larmfunktionen i Dosell gör att vård- och omsorgsgivaren tidigt kan få reda på om patienten glömt att ta sin medicin, vilket ytterligare ökar säkerheten.

Vår tredje målgrupp är samhället och vården i stort, som kan frigöra enorma resurser när fler patienter som vårdas i hemmet kan slippa att läggas in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar som hade kunnat undvikas.

- När lanserar ni Dosell på den svenska marknaden?

Planerad lansering för Dosell är det fjärde kvartalet 2018. Under det första halvåret kommer vi att upphandla tillverkningsleverantör för storskalig produkning, förhandla beställning av formsprutningsverktyg för hårdvaran, samt utveckla molntjänsten och den digitala infrastrukturen. Under det andra halvåret sker produktverifiering och test för att säkerställa funktionskraven, då vi ska uppnå Läkemedelsverkets Klass 1-krav enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter. Därefter får vi äntligen ta Dosell till marknaden.

-------------------------------------------

December 2017

Klinisk pilotstudie slutförd - positivt resultat för Dosell

MediRätt har under hösten framgångsrikt genomfört kliniska tester av Dosell i samarbete med Apoteket. Studien har jämfört förvaringsbehållaren Dosett med dosförpackningen Apodos samt utvärderat hur MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i praktiken. Resultatet av studien bekräftar risken för felmedicinering av olika slag hos Dosett och Apodos. Studien bekräftar även andra brister hos befintliga hjälpmedel för hemdispensering - bland annat visade sig Dosettaskarna vara krångliga och tidskrävande för distriktssköterskorna att hantera.

Läkemedelsautomaten Dosell fungerade felfritt i 98,5% av fallen. Bortfallet är hänförligt till hårdvarufel som kommer att åtgärdas till produktionen av Dosell. Larmfunktionen fungerade felfritt i samtliga tester.

Här kan du mer om den kliniska studien.