Pågående utvecklingsprojekt

Augusti 2017 - kliniska tester av Dosell

MediRätt genomför just nu kliniska tester av Dosell i samarbete med Apoteket. Tillsammans med fyra vårdcentraler i Stockholm, fyra läkare och sex distriktssköterskor genomförs en pilotstudie om läkemedelshantering i hemmet och om hur Dosell fungerar i praktiken. Totalt rör det sig om 2 100 observationer. Faller testerna väl ut och produkten uppfyller Apotekets kvalitetskrav kan Dosell komma att ingå i Apotekets standardsortiment och erbjudas 102 000 befintliga ApoDos-kunder.