Ägare

MediRätt hade cirka 1 707 aktieägare per den 30 september 2016.

Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 30 september 2016.

Ägare A-Aktier B-Aktier Aktier totalt Kapital Röster
 Avanza Pension   0 1 523 688   1 523 688 15,28%  9,91% 
 Göran Sjönell   325 000 987 591  1 312 591  13,16%  27,57% 
 Sten Röing   150 000 580 000  73 000  7,32%  13,53% 
 Anders Säfwenberg   25000 476 000  501 000  5,02%  4,72% 
 Livförsäkringsbolaget Skandia  383 865  383 865  3,85%  2,5% 
 Danica Pension  275 000  275 000  2,76%  1,79% 
 Peter Fjäll  136 500  136 500  1,37%  0,89% 
 Klas Tofft  100 000  100 000  1,00%  0,65% 
 Barbo Ståhle Sjönell  50 000  40 000  90 000  0,90%  3,51% 
 Lars-Henrik Hansing  80 000  80 000  0,80%  0,52% 
 Övriga 50 000   4 789 384 4 839 384  51,46%  65,59% 
 Totalt  600 000  9 372 028  9 972 028  100,00%  100% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.