Ägare

Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 30 september 2017.

Ägare A-Aktier B-Aktier IA B Aktier totalt Kapital Röster
Avanza Pension   0 1 895 361     1 895 361 16,21%  11,09% 
Sten Röing   150 000 1 156 944    1 306 944  11,18%  15,54% 
Göran Sjönell  325 000 965 642    1 290 642  11,04%  24,66% 
 Anders Säfwenberg   25 000 626 000    651 000  5,57%  5,13% 
 Björn Rosengren 334 635    334 635  2,86%  1,96% 
 Peter Fjäll 136 500    136 500  1,17%  0,80% 
Livförsäkringsbolaget Skandia  126 013    126 013  1,08%  0,74% 
 Tomas Torstenfelt 112 600    112 600  0,96%  0,66% 
 Carl Johan Merner 50 000  58 000    108 000  0,92%  3,26% 
 Ali Baalbaki  100 028    100 028  0,86%  0,59% 
 Övriga 50 000   5 580 305 338 5 630 643  48,16%  35,37% 
 Totalt  600 000  11 317 028  338 11 917 028  100,00%  100% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.