Ägare

Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 30 september 2018.

Ägare A-Aktier B-Aktier Aktier totalt Kapital Röster
Avanza Pension   0 2 319 137 2 319 137 17,09% 12,23%
Carl Johan Merner och familj  200 000 1 342 829 1 542 829 11,23% 17,47%
Göran Sjönell  325 000 844 642 1 169 642 8,62% 21,59%
Sten Röing   0 888 614 888 614 6,55% 4,69%
Anders Säfwenberg  25 000 621 025 646 025 4,76% 4,59%
Björn Rosengren 0 295 717 295 717 2,18% 1,56%
Dynocore Invest AB  0 243 615 243 615 1,80% 1,28%
Peter Fjäll  0 136 500 136 500 1,01% 0,72%
Peter Norman Eggers 0 123 750 123 750 0,91% 0,65%
Mikael Kindert 0 120 624 120 624 0,89% 0,64%
Övriga 50 000   6 030 309 6 080 309 44,96% 34,59%
Totalt  600 000  12 966 762 13 566 762 100,00% 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.