Ägare

Tabellen nedan visar Bolagets tio största ägare per den 20 juli 2018.

Ägare A-Aktier B-Aktier IA B Aktier totalt Kapital Röster
Avanza Pension   0 2 324 810 0  2 324 810 18,36% 12,87%
Sten Röing   0 935 988 0 935 988 7,39% 5,18%
Sjönell & Co AB  300 000 440 000 0 740 000 5,85% 19,05%
Anders Säfwenberg   25 000 621 025 0 646 025 5,10% 4,82%
Göran Sjönell 25 000 404 642 0 429 642 3,39% 3,62%
Carl Johan Merner 200 000 150 000 0 350 000 2,76% 11,90%
Dynocore Invest AB  0 233 500 0 233 500 1,84% 1,29%
Bnymsanv RE LB RE GPP Client money 0 145 796 0 145 796 1,15% 0,81%
Björn Rosengren 0 140 769 0 140 769 1,11% 0,78%
Peter Fjäll  0 136 500 0 136 500 1,08% 0,76%
Övriga 50 000   6 526 590 338 6 576 928 51,97% 38,92%
Totalt  600 000  12 059 620 338 12 059 620 100,00% 100,00% 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.