Aktiekapital

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 9 972 028 SEK fördelat på 9 972 028 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 1,00 SEK.

Aktierna utges i två serier, serie A och Serie B.Det finns 600 000 A-aktier och 9 372 028 B-aktier utgivna i bolaget. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 7 000 000 och högst SEK 28 000 000 och antalet aktier vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande visas i tabellen nedan.

Förändring Förändrat belopp Summa efter förändring Registrerat
 Teckningsoption   900 000 9 972 028  2016-09-07
 Teckningsoption   531 750 9 072 028  2016-04-11
 Teckningsoption   133 250 8 540 278  2015-11-05
 Teckningsoption   207 500 8 407 028  2015-10-16
 Teckningsoption   579 528 8 199 528  2015-06-05
 Teckningsoption   210 000 7 620 000  2014-10-08
 Nyemission   1 310 000 7 410 000  2012-09-17
 Nyemission   2 395 000 6 100 000  2012-06-20
 Nyemission   141 000 3 705 000  2011-06-08
 Nyemission   459 000  3 564 000  2011-03-28
 Nyemission   105 000 3 105 000  2010-11-26
 Nyemission   900 000 3 000 000  2010-07-14
 Nyemission   100 000 2 100 000  2010-04-07
 Nyemission   200 000 2 000 000  2010-04-06
 Nyemission   1 700 000 1 800 000  2008-11-11
 Nyemission   100 000 100 000  2008-07-11

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.