Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per den 30 sept 2017 till 11 917 028 aktier SEK fördelat på 11 917 028 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 1,00 SEK.

Aktierna utges i två serier, serie A och Serie B.Det finns 600 000 A-aktier och 11 317 028 B-aktier utgivna i bolaget. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 7 000 000 och högst SEK 28 000 000 och antalet aktier vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande visas i tabellen nedan.

Förändring Förändrat belopp Summa efter förändring Registrerat
 Teckningsoption   900 000 9 972 028  2016-09-07
 Teckningsoption   531 750 9 072 028  2016-04-11
 Teckningsoption   133 250 8 540 278  2015-11-05
 Teckningsoption   207 500 8 407 028  2015-10-16
 Teckningsoption   579 528 8 199 528  2015-06-05
 Teckningsoption   210 000 7 620 000  2014-10-08
 Nyemission   1 310 000 7 410 000  2012-09-17
 Nyemission   2 395 000 6 100 000  2012-06-20
 Nyemission   141 000 3 705 000  2011-06-08
 Nyemission   459 000  3 564 000  2011-03-28
 Nyemission   105 000 3 105 000  2010-11-26
 Nyemission   900 000 3 000 000  2010-07-14
 Nyemission   100 000 2 100 000  2010-04-07
 Nyemission   200 000 2 000 000  2010-04-06
 Nyemission   1 700 000 1 800 000  2008-11-11
 Nyemission   100 000 100 000  2008-07-11

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.