Nyheter

27 april, 2015

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj klockan 16.00 på Nybrogatan 3, Stockholm.

17 april, 2015

Första kvartalet 2015 i sammandrag - koncernen

Omsättning: -- SEK (-- SEK)
Resultat efter finansiella poster: -847 008 SEK (-892 773 SEK)
Antal utestående aktier: 7 620 000 (7 410 000)

20 februari, 2015

Räkenskapsåret 2014, i sammandrag (förra årets siffror inom parentes)

  • Resultat efter finansiella poster (SEK): -3 609 007 (-8 657 026)
  • Balansomslutning (SEK): 15 104 495 (17 106 436) 
  • Soliditet: 59,9 % (68,3%)
  • Resultat per aktie (SEK): -0,47 (-1,17)
19 december, 2014

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan:

03 december, 2014

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm.

28 november, 2014

Sammanfattning av perioden januari-september 2014

01.01.2014 - 09.30. 2014
Koncernen 9 månader (9 månader)
Resultat efter finansiella poster  (SEK) -2 561 782 (-2 873 610)
Resultat per aktie (SEK) -0,35 (-0,39)
Balansomslutning (SEK) 15 644 121 (22 121 188)
Soliditet (%) 61,9% (74,0%)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.
MediRätt/bolaget: MediRätt AB (publ), med organisationsnummer 556762-3391.

27 november, 2014

Vid kommande extra bolagsstämma föreslås att Johan Grevelius och Carl Sjönell ska inträda som ordinarie ledamöter. Stämman kommer att hållas innan jul och kallelse kommer att skickas ut inom kort.

13 november, 2014

Publiceringsdatum för delårsrapporten flyttas till fredagen den 28 november.

01 oktober, 2014

Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Alla sju ledamöter löser in 30 000 optioner vardera och får 30 000 B-aktier, vilket stärker kassan med 525 000 SEK.

<<
1
...
16
17
18
19
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.