Nyheter

13 november, 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag - koncernen

Omsättning: -- SEK (-- SEK)

Resultat efter finansiella poster:  -2 270 463 SEK (-2 561 782 SEK)

Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000) 

12 november, 2015

Medcheck har ingått ett samarbete med Frisq AB i syfte att på ett smidigt sätt skapa tillgänglighet till Medchecks system i Frisqs koncept. Som ett första steg till fördjupat samarbete har parterna undertecknat ett intentionsavtal som följs upp med ett nytt möte i början av december.

21 oktober, 2015

European Patent Office (EPO) meddelar 2015-10-16 angående Dosell att de har en "intention to grant" d.v.s. bevilja MediRätt AB:s patent Dosell (nr P9559EPOO/HEF) enligt paragraf 71(3)EPC. Efter att förskrivna meddelande-och trycknings avgift inbetalats kommer patentet att officiellt meddelas inom cirka fyra månader (ref: Brann AB Intellectual Property Law Firm den 2015-10-20)

09 oktober, 2015

Som tidigare meddelats har PRV beslutat upphäva Medcheck-patentet. Bolaget lämnade igår, via sitt patentombud Brann in en överklagan till Patentbesvärsrätten, samt en inlaga till Tingsrätten med yrkande om att vilandeförklara rättegången i mars 2016.

29 september, 2015

Som tidigare meddelats väntar Medcheck AB på beslut om Medcheck-patentet. I fredags kom beskedet att PRV upphäver patentet. Medcheck överväger att överklaga PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten.

04 september, 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag - koncernen

  • Omsättning: -- SEK (-- SEK)
  • Resultat efter finansiella poster:  -1 537 514 SEK (-1 733 165 SEK)
  • Resultat efter skatt per aktie:  -0,19 SEK (-0,23 SEK)
  • Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000) 
19 augusti, 2015

Halvårsrapporten skulle publiceras den 28 augusti men skjuts nu en vecka framåt.

22 juli, 2015

Beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner

09 juli, 2015

Se bifogad PDF med fullständiga förslag punkt 6 extra bolagsstämma 22 juli 2015.

06 juli, 2015

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

<<
1
...
17
18
19
20
...
22
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.