Nyheter

01 oktober, 2014

Styrelsen stärker sitt ägande i bolaget genom inlösen av optioner*. Alla sju ledamöter löser in 30 000 optioner vardera och får 30 000 B-aktier, vilket stärker kassan med 525 000 SEK.

29 augusti, 2014

Sammanfattning av perioden januari-juni 2014

01.01.2014 - 06.30. 2014 01.01.2013 -06.30. 2013
Koncernen 6 månader (6 månader)
Resultat efter finansiella poster (SEK) -1 733 165 (-2 441 051) (SEK)
Resultat per aktie (SEK) -0,23 (-0,33)
Balansomslutning (SEK) 16 014 450 (22 696 619)
Soliditet (%) 63,5% (75,8%)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.
MediRätt/bolaget: MediRätt AB (publ), med organisationsnummer 556762-3391.

12 augusti, 2014

Patenttvisterna med Stockholms Läns Landsting (SLL) och CompuGroup Medical (CGM) sammanläggs till ett muntligt förberedelsemöte, vilket är satt till den 6 oktober.

01 juli, 2014

Styrelsen har fattat beslut att utse Carl Johan Merner som VD.

12 juni, 2014

Stämman godkände styrelsens samtliga förslag enligt nedan:

Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

16 maj, 2014

Sammanfattning av perioden januari-mars 2014

01.01.2014 - 03.31.2014 (01.01.2013 -03.31.2013)
Koncernen 3 månader (3 månader)
Resultat efter finansiella poster -892 773 (-859 823) (SEK)
Resultat per aktie (SEK) -0,12 (-0,12)
Balansomslutning (SEK) 20 953 099 (23 350 291)
Soliditet (%) 68,8% (77,8%)

Definitioner
Soliditet: JEK/balansomslutning.
Resultat per aktie: Beräknat på 7 410 000 aktier.
MediRätt/bolaget: MediRätt AB (publ), med organisationsnummer 556762-3391.

12 maj, 2014

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni klockan 17.00 på Lidingö Stadshus, Lidingö.

29 april, 2014

Bolaget blir kund hos Danske Bank, vilket sänker bolagets kapitalkostnader med 50 %, stärker bolagets kassa samt bäddar för ett långsiktigt samarbete med fokus på kommande projekt som slututvecklingen av Dosell.

11 april, 2014

Styrelsen har i veckan lånat in ytterligare pengar i bolaget till marknadsmässig ränta.

<<
1
...
18
19
20
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.