Nyheter

Förtydligande information avseende avslutat samarbete med Apoteket AB

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.

1. Varför avslutade MediRätt AB och Apoteket AB sitt samarbete?
Beslutet att avsluta samarbetet var gemensamt mellan båda parter. Från MediRätts sida finns två skäl till detta. Det första är rent praktiskt. I Sverige får cirka 200 000 patienter sina läkemedel genom så kallade dospåsar. Det finns tre olika typer av dospåsar i landet, där Apoteket AB har en lösning som heter ApoDos. Apotekets doslösning når cirka 75 000 av dessa 200 000 patienter i Sverige. Det är dessutom en lösning som tappar i marknadsandel. Vi på MediRätt ville inte låsa vår läkemedelsautomat till att endast vara kompatibel till ApoDos, då vi därmed skulle begränsa vår potentiella marknadsandel.

Vi vill vara tydliga med att den Dosell vi utvecklar även fortsättningsvis kommer att vara kompatibel med ApoDos och att vi kommer att fortsätta arbeta med Apoteket inom flera områden, men alltså inte längre på exklusiv basis.

Det andra skälet är de goda resultat vi fick i den pilotstudie av Dosell som slutfördes i december 2017. Vi står med ännu större tillförsikt om att Dosell kan innebära en stor förbättring för många patienter som vårdas i hemmet, samt att stora resurser kan frigöras för vårdgivare. Vi vill inte låsa distribution och försäljning av Dosell till en aktör, utan ha möjlighet att agera mer självständigt och kunna sälja produkten till såväl hemtjänst, kommuner och landsting som privatpersoner, vilket kommer att gynna MediRätt på längre sikt.

2. Vilka nackdelar ser ni med att bryta samarbetet med Apoteket AB?
Apoteket är en stor distributör i Sverige med brett kontaktnät, och inte minst goda möjligheter vad gäller marknadsföring. Ett samarbete med Apoteket där Dosell ingår i standardsortimentet hos Apoteket hade på kort sikt gett en god synlighet för produkten. I övrigt ser vi dock endast fördelar. Vi har nu en Dosell som kommer att kunna komma alla dospatienter i Sverige (och på sikt fler länder) till gagn, samtidigt som den försäljningsorganisation vi byggt upp under 2017 nu har större möjligheter att ingå avtal med fler aktörer, där Apoteket AB fortfarande är en av dessa.

3. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB tidsplanen för lansering av Dosell?
Nej, ingenting påverkas vad gäller utveckling och produktion av Dosell, som Apoteket AB inte var delaktiga i. Vi fortsätter enligt plan och ambitionen kvarstår att lansera Dosell under 2018. Just nu består projektorganisationen kring Dosell av ett femtontal personer som på olika sätt arbetar intensivt med att ta fram en fungerande produkt. En tidplan för produktutvecklingen samt tidpunkt för lansering kommer att kommuniceras under vårvintern.

4. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB försäljningen av Dosell?
Ja, nu får vi fördelen att kunna sälja Dosell till hela marknaden för dospatienter istället för endast de som använder Apoteket ABs egna lösning ApoDos. Att vi inte är bundna till ett exklusivt avtal ser vi alltså som något positivt för försäljningen av Dosell.

5. Är ni i kontakt med några andra potentiella distributörer?
Ja, vi har dialoger med flera potentiella samarbetspartners för distributionen av Dosell, men inga avtal finns på plats ännu. Nu när pilotstudien är klar och vi har en bättre fungerande Dosell än någonsin så kommer vårt försäljningsteam att fortsätta bearbeta sina kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare. 

Stockholm 2018-01-22

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com  

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Filer för nedladdning
15 oktober, 2018

MediRätt har idag tecknat avtal om pilotprojekt med Dosell med Uppsala kommun. Pilottestet genomförs under 6 månader med möjlighet till förlängning. Faller testerna väl ut kan Uppsala kommun i nästa steg komma att besluta om inköp av Dosell, genom offentlig upphandling.

15 oktober, 2018

Processen för att CE-märka Dosell som medicinteknisk produkt MDD Klass 1 fortgår enligt plan. MediRätt siktar på att processen ska kunna slutföras under vecka 48.

12 oktober, 2018

Igår släppte Erik Penser Bank en analys av MediRätt. Aktien värderas till ca 22 SEK enligt bankens bas-scenario, vilket innebär hög potential till hög risk enligt Erik Penser Bank.

03 oktober, 2018

I somras inledde MediRätt ett samarbete med Erik Penser Bank om oberoende analysrapporter av bolaget. Efter försenande omständigheter beräknas den första analysen kunna publiceras under nästa vecka.

02 oktober, 2018
Regulatorisk

MediRätts arbetande styrelseordförande Anders Säfwenberg går i pension och väljer därmed att lämna bolagets styrelse. Han föreslås efterträdas av entreprenören och fd näringsministern Björn Rosengren, en av huvudägarna som även tidigare varit styrelseordförande i MediRätt.

01 oktober, 2018

Socialförvaltningen i Söderköpings kommun har idag godkänt en offert med MediRätt avseende leverans av fem stycken Dosell-automater.

24 september, 2018

MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet växer och expanderar nu sin säljstyrka med fyra nya medarbetare. Bland annat har man anställt en senior säljare som ska arbeta dedikerat med försäljning av Dosell.

06 september, 2018

I slutet av augusti lämnade MediRätt in anbud i en upphandling av dosdispenserare i ett antal norska kommuner. Då Dosell ännu inte lanserats, och det därmed inte finns några referenscase från kunder, har uppdragsgivaren efter upphandlingens första fas valt att inte gå vidare med MediRätt som leverantör.

04 september, 2018

Utvecklingen av Dosell når en ny milstolpe. Idag påbörjas en oberoende granskning och verifiering av produkten inför kommande CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt MDD Klass 1.

30 augusti, 2018

Det av MediRätt helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet, som utvecklar säkerhetslösningar så som trygghets- och personlarm, tecknade idag ett samarbetsavtal med mat- och dryckesleverantören Menigo. Genom samarbetet ska produkter i Sensecs säkerhetspaket, vilket exempelvis omfattar larmsystem, rökdetektorer, överfallslarm, hot- och våldsutbildning samt kameradetektorer, marknadsföras mot Menigos butikskoncept Time och Nära Dej inom servicehandeln.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.