Nyheter

Förtydligande information avseende avslutat samarbete med Apoteket AB

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.

1. Varför avslutade MediRätt AB och Apoteket AB sitt samarbete?
Beslutet att avsluta samarbetet var gemensamt mellan båda parter. Från MediRätts sida finns två skäl till detta. Det första är rent praktiskt. I Sverige får cirka 200 000 patienter sina läkemedel genom så kallade dospåsar. Det finns tre olika typer av dospåsar i landet, där Apoteket AB har en lösning som heter ApoDos. Apotekets doslösning når cirka 75 000 av dessa 200 000 patienter i Sverige. Det är dessutom en lösning som tappar i marknadsandel. Vi på MediRätt ville inte låsa vår läkemedelsautomat till att endast vara kompatibel till ApoDos, då vi därmed skulle begränsa vår potentiella marknadsandel.

Vi vill vara tydliga med att den Dosell vi utvecklar även fortsättningsvis kommer att vara kompatibel med ApoDos och att vi kommer att fortsätta arbeta med Apoteket inom flera områden, men alltså inte längre på exklusiv basis.

Det andra skälet är de goda resultat vi fick i den pilotstudie av Dosell som slutfördes i december 2017. Vi står med ännu större tillförsikt om att Dosell kan innebära en stor förbättring för många patienter som vårdas i hemmet, samt att stora resurser kan frigöras för vårdgivare. Vi vill inte låsa distribution och försäljning av Dosell till en aktör, utan ha möjlighet att agera mer självständigt och kunna sälja produkten till såväl hemtjänst, kommuner och landsting som privatpersoner, vilket kommer att gynna MediRätt på längre sikt.

2. Vilka nackdelar ser ni med att bryta samarbetet med Apoteket AB?
Apoteket är en stor distributör i Sverige med brett kontaktnät, och inte minst goda möjligheter vad gäller marknadsföring. Ett samarbete med Apoteket där Dosell ingår i standardsortimentet hos Apoteket hade på kort sikt gett en god synlighet för produkten. I övrigt ser vi dock endast fördelar. Vi har nu en Dosell som kommer att kunna komma alla dospatienter i Sverige (och på sikt fler länder) till gagn, samtidigt som den försäljningsorganisation vi byggt upp under 2017 nu har större möjligheter att ingå avtal med fler aktörer, där Apoteket AB fortfarande är en av dessa.

3. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB tidsplanen för lansering av Dosell?
Nej, ingenting påverkas vad gäller utveckling och produktion av Dosell, som Apoteket AB inte var delaktiga i. Vi fortsätter enligt plan och ambitionen kvarstår att lansera Dosell under 2018. Just nu består projektorganisationen kring Dosell av ett femtontal personer som på olika sätt arbetar intensivt med att ta fram en fungerande produkt. En tidplan för produktutvecklingen samt tidpunkt för lansering kommer att kommuniceras under vårvintern.

4. Påverkar det avslutade samarbetet med Apoteket AB försäljningen av Dosell?
Ja, nu får vi fördelen att kunna sälja Dosell till hela marknaden för dospatienter istället för endast de som använder Apoteket ABs egna lösning ApoDos. Att vi inte är bundna till ett exklusivt avtal ser vi alltså som något positivt för försäljningen av Dosell.

5. Är ni i kontakt med några andra potentiella distributörer?
Ja, vi har dialoger med flera potentiella samarbetspartners för distributionen av Dosell, men inga avtal finns på plats ännu. Nu när pilotstudien är klar och vi har en bättre fungerande Dosell än någonsin så kommer vårt försäljningsteam att fortsätta bearbeta sina kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare. 

Stockholm 2018-01-22

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com  

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com

Filer för nedladdning
15 februari, 2018

Multimedicineringen i Sverige ökar. År 2016 fick 11,1 procent av svenskar äldre än 75 år, motsvarande drygt 95 500 personer, tio eller fler receptbelagda läkemedel utskrivna. Detta var en ökning med drygt 9 500 personer jämfört med år 2014. Samtidigt var fler kvinnor än män i samma åldersgrupp multimedicinerade - drygt 59 000 kvinnor jämfört med drygt 36 000 män, år 2016. Det visar ny data som Socialstyrelsen tagit fram på uppdrag av medicinteknikbolaget MediRätt.

22 januari, 2018
Regulatorisk

I fredags, den 19 januari, meddelade MediRätt att samarbetet med Apoteket AB avslutas. Då flertalet frågor inkommit från aktieägare väljer MediRätts vd Carl Johan Merner idag att gå ut med en förtydligande information avseende bakgrunden till det avslutade samarbetet, vad det innebär för MediRätt och dess aktieägare samt planerna framöver.

19 januari, 2018
Regulatorisk

I april 2017 ingick MediRätt och Apoteket AB ett samarbetsavtal för kliniska studier av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system. Studien presenterades enligt plan i december och visade goda resultat för Dosell. Idag kom MediRätt och Apoteket överens om att avsluta samarbetet.

11 januari, 2018
Regulatorisk

I somras anlitade MediRätt Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av bolagets digitala läkemedelsautomat Dosell. I samband med att produktutvecklingen nu intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på bolaget.

02 januari, 2018
Regulatorisk

Medtechbolaget MediRätt meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds idag, tisdagen den 2 januari 2018.

20 december, 2017
Regulatorisk

MediRätt har idag ingått ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.

05 december, 2017
Regulatorisk

Den kliniska pilotstudien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell är nu framgångsrikt genomförd. Studien bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell.

30 november, 2017
Regulatorisk

Kvartal 3: juli - september 2017

 • OMSÄTTNING: -- SEK (--)
 • RESULTAT EFTER SKATT: -1 099 660 SEK (-852 619 SEK)
 • RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,11 SEK (-0,07 SEK)

Kvartal 1-3: januari - september 2017

 • OMSÄTTNING: -- SEK (--)
 • RESULTAT EFTER SKATT: - 2 408 884 (-6 469 856)
 • RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,24 SEK (-0,55 SEK)
30 november, 2017
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER 2017 

TREDJE KVARTALET

JULI-SEPTEMBER

 • MediRätt anlitar i juli Klas Arvidson, senior rådgivare och expert inom e-hälsa, för att leda utvecklingen av Dosell när produktutvecklingen nu intensifieras.
 • MediRätt rekryterar Mikael Svensson, projektkonsult med lång erfarenhet av komplexa affärsutvecklingsprojekt i både privat och offentlig vårdsektor för att stödja produktutvecklingen av Dosell. 
 • Regionala etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm beslutar i slutet av juli att godkänna begäran om att starta en klinisk studie av Dosell som medicinteknisk produkt. Beslutet innebär att Dosell började testas i samverkan med patienter.
 • MediRätt övergår till det internationella redovisningsregelverket IFRS inför en kommande listning på Nasdaq First North Premier. 

EFTER PERIODENS SLUT

 • Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
 • MediRätt utvidgar och stärker patent- portföljen med två nya ansökningar för Dosell.
 • Dosell får en rekommendation för fin- ansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
 • MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovations- myndighet Vinnova.
 • MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
 • MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor.
21 november, 2017
Regulatorisk

MediRätt AB har anlitat Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017. Erik Penser Bank ersätter MediRätts tidigare Certified Adviser Mangold Fondkommission AB.

1
2
...
11
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.