Q&A

Om MediRätts produkter

1. Vad är dosell?

Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat placerad i hemmet. Genom att portionera ut tabletter i Apotekets ApoDos-påsar vid önskad tidpunkt säkerställer Dosell att användaren får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinintag, vilket minskar risken för felmedicinering och därmed frigör resurser för vårdcentraler och sjukhus. Dosell är uppkopplad mot nätet och kan på så sätt fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och även larma vid behov. På sikt ska en rad digitala applikationer, som exempelvis mäter vikt, puls eller fysisk aktivitet, kunna kopplas till Dosell – det ska vara hemmets digitala hälsoterminal.

Dosell är under utveckling med målet att lanseras under 2018.

2. Vad är MediKoll?

MediKoll är en applikation som ger information om de biverkningar, reaktioner och allergibesvär som är kopplade till olika läkemedel. Genom appen får användaren därmed ett lättillgängligt verktyg som kan användas för att minska risken för onödiga bieffekter vid medicinering. MediKoll går att ladda ner kostnadsfritt till Android och iOS.

3. Doseringsaskar för läkemedel finns redan på marknaden. Varför ska man välja Dosell istället för dessa?

Varje dag dör i genomsnitt fem äldre människor på grund av felmedicinering av receptbelagd medicin och ytterligare 300 läggs in på sjukhus. Till skillnad från andra doseringsaskar dispenserar Dosell enbart den mängd läkemedel som användaren ska ta, vid den tidpunkt då de ska tas. Därmed minimeras risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

4. Hur kan Dosell bidra till kostnadsbesparingar inom vården?

Dosell kan avlasta sjukvårdspersonalen i det dagliga arbetet med att ombesörja medicinering av patienter. Genom att kopplas upp mot nätet kan Dosell fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och larma vid behov. På så sätt kan vårdpersonal spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av patienters medicinintag.

5. Vilka skydd och patent finns kring MediRätts produkter?

Dosell är patenterad i Sverige sedan 2009, och i USA och Europa sedan 2016. Därtill råder så kallad ”patent pending” – en pågående patentprocess - i ytterligare 150 länder, genom en så kallad PCT-ansökan. Patent pending innebär att ingen annan kan få patent på en uppfinning som är patentansökt. Patentet omfattar utmatning av dospåsar, möjligheten till väggupphängning samt en larmfunktion via telefoni och Internet vid uteblivet medicinintag och monitorering av kroniska sjukdomar hos patienter i hemmet.

6. Är Dosell låst till ApoDos-systemet?

Det finns flera leverantörer av dospåsar i Sverige. Dosell kommer att vara kompatibel med samtliga format. Viss anpassning kan komma att krävas för detta. 

7. Vad innebär den kliniska studie som genomförts mellan Apoteket och MediRätt?

Apoteket och MediRätt har under hösten 2017 genomfört en klinisk studie av Dosell, till hälften finansierad av Apoteket. Studien har jämfört förvaringsbehållaren Dosett med dosförpackningen Apodos samt utvärderat hur MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i praktiken. Resultatet bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell. Läs mer om studien här.

Förhandlingar pågår mellan MediRätt och Apoteket AB om ett eventuellt distributionsavtal för Dosell. Produkten kan då göras tillgänglig i Apotekets standardsortiment och erbjudas 102 000 befintliga ApoDos-kunder.​

8. Om ett distributionsavtal med Apoteket blir aktuellt, kommer de att få ensamrätt att sälja Dosell eller kommer även andra aktörer att kunna ta del av produkten?

Villkoren för distribution av Dosell kommer att specificeras och kommuniceras när ett eventuellt samarbetsavtal finns på plats.

9. När planerar ni att lansera Dosell på marknaden?

Dosell är under utveckling och projektet fortskrider enligt plan. Ambitionen är att marknadsintroducera Dosell under 2018. Just nu pågår förhandlingar med Apoteket om ett eventuellt distributionsavtal, parallellt med att hårdvarufel som upptäcktes i pilotstudien rättas till och produktutvecklingen fortsätter. Detaljer kring ett eventuellt avtal kommer att offentliggöras när ett sådant har ingåtts.

10. Vad beräknas Dosell kosta?

Utpriset för användaren är ännu inte satt. Detta kommer att avgöras efter att ett eventuellt distributionsavtal har ingåtts med Apoteket eller andra distributionsaktörer. Såväl en fast avgift som en abonnemangsmodell med månadsavgift kan bli aktuellt.

11. Hur gör jag för att införskaffa en Dosell till mig själv eller min anhörig?

Dosell är ännu under utveckling. MediRätts ambition är att genom distributionsavtal med Apoteket i ett första skede kunna erbjuda Dosell till Apotekets befintliga ApoDos-kunder. På längre sikt strävar vi även efter att samarbeta med andra distributörer och privata och offentliga vårdgivare.

12. Hur stor är den underliggande marknaden för Dosell?

I takt med att befolkningen i västvärlden blir allt äldre ökar också förskrivningen av läkemedel. Den primära målgruppen för Dosell är multimedicinerade personer som vårdas i hemmet eller på särskilt boende. Med den utgångspunkten beräknar vi den potentiella kundbasen i Sverige till cirka 400 000 personer, motsvarande 4% av befolkningen. Sett till hela EU bedöms den potentiella kundbasen till 15 miljoner människor. Därtill kan Dosell vara en lösning för personer utanför målgruppen multimedicinerade, exempelvis personer med diabetes.

Om bolaget

13. Hur startade Medirätt?

MediRätt grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. Göran Sjönell har över 30 års erfarenhet av att behandla multimedicinerade patienter och såg på nära håll hur felmedicinering både skapade lidande för patienter och stora kostnader för sjukvården. Det blev startskottet för utvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell.

14. Hur är bolaget finansierat?

MediRätt finansieras genom en mix av kapital från privata investerare, fonder och kapitalmarknad. I november 2017 tilldelades MediRätt finansiering från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för utvecklingen av Dosell. Framöver är vår ambition att inleda samarbeten med fler finansiärer som vill vara med och bygga framtidens hemsjukvård. För oss är det viktigt att hitta samarbetspartners som precis som vi är långsiktiga och vill driva verklig förändring för patienter och sjukvård.

 

 

 

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.