Bakgrund

 • 2016

  Patent För Dosell Samt Förlikning I Tvisten Om Medcheck

  Under 2016 erhålls patent för Dosell både i Europa och USA. Slututvecklingen av dispenseraren börjar under sensommaren för att bli klart under sommaren 2017. Den kostsamma och långdragna tvisten med SLL och CGM avslutas genom att parterna förlikas. Bolaget börjar istället att producera appar, varav den första lanseras på App Store under december. Bolaget initierar ett listbyte, lämnar AktieTorget och listas på Nasdaq First North under december.

 • 2015

  Arbete Med Dosell Och Fortsatt Tvist Kring Medcheck

  Patent- och registreringsverket meddelade att de ogiltigförklarade Medcheck-patentet. En överklagan avseende detta lämnades snabbt in. Arbetet med att hitta finansiärer och samarbetspartners för Dosell har under året fortlöpt.

 • 2014

  Patenttvist Och Finansiering Av Dosell

  Bolaget har fortsatt försatts i svårigheter och tidskrävande arbete avseende patentintrång och stämningsansökningar på Medcheck. Dosell stod under året inför att finansieras upp och ingå i en större aktörs erbjudande på marknaden.

 • 2013

  Patentintrång Och Arbete Med Dosell

  Bolagets patent för Medcheck har under året varit utsatt för både patentintrång och en stämningsansökan avseende ogiltigheten av patentet. Arbetet med Dosell har fortsatt och Bolaget har varit i kontakt med större aktörer som skulle kunna vara lämpliga som industriella partners.

 • 2012

  Patent För Medcheck Och Tester Av Dosell

  Patent beviljas för Medcheck. Under året slutfördes förhandlingar med Cambio Healthcare AB och ett samarbete inleddes avseende Medcheck. Avseende Dosell föll tester ut väl, och Bolaget arbetade under året med att söka nya samarbeten för att vidareutveckla produkten.

 • 2011

  Handel i aktien och samarbeten

  Bolagets aktie upptas till handel på AktieTorget. MediRätt inleder samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting för att integrera Medcheck i det nationella läkemedelsregistret.

 • 2010

  Testing På Vårdcentraler

  Medcheck fortsätter att utvecklas och testas på ett antal vårdcentraler runt om i landet. Bolaget genomför under året en emission och antalet delägare vid årets slut är 22.

 • 2009

  Patentansökan

  Patentansökan avseende Medcheck inlämnas till Patent- och registreringsverket i april 2009. Det nya webbaserade säkerhetssystemet utvecklas under hösten. Svenskt patent beviljas för Dosell. PCT-ansökan inlämnas i 152 länder och avser den unika möjligheten till väggupphängning som minimerar risken för att medicinerna förläggs och säkerställer att de ges till rätt person. Vidare ingår i patentet en larmfunktion via telefoni och Internet vid uteblivet medicinintag och monitorering av kroniska sjukdomar hos patienter i hemmet.

 • 2008

  Första Prototypen

  Det nya samarbetsföretaget får i uppdrag att ta fram en första prototyp vars huvudsakliga syfte är att kunna demonstrera för finansiärer hur Dosell ska fungera. Samarbetspartnern får delvis betalt i aktier. En ny delägare i projektet tillkommer vid Bolagets bildande.

 • 2007

  Utvecklingsarbete

  Utvecklingsarbetet med att ta fram en läkemedelsdispenser fortsätter och ett antal olika modeller arbetas fram. ALMI Företagspartner AB stöttar projektet genom ett innovationslån på 250 000 kronor. I slutet av året kontaktas ett teknikföretag som besitter kompetens inom såväl plastteknik som avancerad elektronik.

 • 2006

  Grunden Till Dosell

  Idéerna till en säker läkemedelsdispenser, Dosell, formuleras till en patentansökan som inlämnas till Patent- och registreringsverket i oktober 2006. Samtidigt påbörjas de första försöken med att skapa en dispenser i enlighet med patentansökan. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med en innovativ fabrikör inom plastindustrin.