Intressebolag

 

Sensec Personlig Säkerhet AB

Sensec Personlig Säkerhet är sedan 26 juni 2018 ett helägt dotterbolag till MediRätt. Sensec erbjuder säkerhetslösningar för ökad trygghet och säkerhet för människor i vardagen, bland annat trygghets- och personlarm. Idag levererar Sensec trygghetslösningar till en tredjedel av Sveriges kommuner och är därmed en viktig aktör på den snabbt växande marknaden för säkerhets- och välfärdsteknik.  

Förvärvet innebär ett stärkt samarbete mellan bolagen och innebär dels att Sensecs produkter integreras i MediRätts erbjudande mot kund, men även möjligheten att utveckla nya produkter och tjänster. Som ägare får MediRätt bland annat tillgång till Sensecs väl beprövade CRM-system för försäljningsstöd, IT-lösningar för kunduppföljning, supportärenden och mätning av kundnöjdhet, som kommer användas vid försäljningen av Dosell.

På sikt är ambitionen att tillsammans med Sensec utveckla MediRätts tjänster till ett komplett erbjudande av välfärdstekniska lösningar som gör att äldre och multisjuka känner sig trygga i vardagen.

Läs mer om Sensec Personlig Säkerhet på www.sensecps.se.