Intressebolag

 

iZafe AB

iZafe AB (tidigare Sensec Personlig Säkerhet) är sedan 26 juni 2018 ett helägt dotterbolag till MediRätt. iZafe erbjuder säkerhetslösningar för ökad trygghet och säkerhet för människor i vardagen, bland annat trygghets- och personlarm. Idag levererar iZafe trygghetslösningar till en tredjedel av Sveriges kommuner och är därmed en viktig aktör på den snabbt växande marknaden för säkerhets- och välfärdsteknik.  

Förvärvet innebär ett stärkt samarbete mellan bolagen och innebär dels att iZafes produkter integreras i MediRätts erbjudande mot kund, men även möjligheten att utveckla nya produkter och tjänster. Som ägare får MediRätt bland annat tillgång till iZafes väl beprövade CRM-system för försäljningsstöd, IT-lösningar för kunduppföljning, supportärenden och mätning av kundnöjdhet, som kommer användas vid försäljningen av Dosell.

På sikt är ambitionen att tillsammans med iZafe utveckla MediRätts tjänster till ett komplett erbjudande av välfärdstekniska lösningar som gör att äldre och multisjuka känner sig trygga i vardagen.

Läs mer om på www.izafe.se