Ledning

Carl Johan Merner VD

Född 1975.

VD sedan 2014
Vice VD 2012 - 2014.
Styrelseledamot 2010 - 2016.

Carl Johan Merner har jobbat med tillväxtbolag och kapitalanskaffning sedan 2002 och har goda erfarenheter av att notera och driva börsnoterade bolag. Han driver även familjeverksamheten Marmorbruks AB i Kolmården.

Carl Johan är utbildad Civilekonom.

Övriga uppdrag: styrelseledamot och vd i Marmorbruks Aktiebolag, styrelseledamot i Marmorbruks Drifts AB samt ägare av CJ Merner Produktion.

Klas Arvidson vice VD och försäljningschef

Född 1967.

Senior rådgivare sedan 2017

Klas Arvidson har över 20 års erfarenhet inom e-hälsa och har byggt upp ett flertal bolag inom området, däribland Cambio Healthcare Systems AB. Klas kommer senast från FRISQ AB där han var VD fram börsnoteringen 2016.

Klas har i grunden en sjuksköterskeexamen från Karolinska Institutet.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i PictureMyLife Communication, styrelseledamot i Transfer Jobb AB och Dots Solution AB samt innehavare av Konkarong AB.

Mikael Svensson Operativ chef

Född 1966.

Chief Operating Officer sedan 2017

Mikael Svensson har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av IT, där de sista sju åren varit inriktade mot digitala lösningar för vårdgivare och patienter. Mikael kommer senast från FRISQ AB där han var chef för affärsområdet Vård. 

Mikael är Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arméingenjör med Majorsgrad från Militärhögskolan.

Övriga uppdrag: Ägare C.F.M Enebyberg AB