Ledning

Carl Johan Merner VD

Född 1975.
Verkställande Direktör sedan 2014.
Vice VD 2012 - 2014.
Styrelseledamot 2010 - 2016.

Carl Johan Merner har jobbat med tillväxtbolag och kapitalanskaffning sedan 2002. Carl Johan är Civilekonom och driver familjeverksamheten Marmorbruks AB i Kolmården och har goda erfarenheter av att notera samt driva bolag på Aktietorget och Nasdaq First North.

Carl Johan är även styrelseledamot och vd i Marmorbruks Aktiebolag, innehavare av CJ Merner Produktion samt styrelseledamot i Marmorbruks Drifts AB.

Klas Arvidson Senior rådgivare

Klas Arvidson har i grunden en sjuksköterskeexamen från Karolinska Institutet och över 20 års erfarenhet inom e-hälsa med att bygga upp ett flertal bolag som bland andra Cambio Healthcare Systems AB. Han kommer senast från FRISQ AB där han var VD fram börsnoteringen 2016.

Klas är styrelseordförande i PictureMyLife Communication samt innehavare av Konkarong.