Ledning

Anders Segerström VD

Född 1985

VD sedan 2019

Anders Segerström har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Anders Segerström blev i januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma bolag och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. 

Anders Segerström har en examen i Business Management från IHM Business School.

Tobias Johansson Försäljningschef och vice VD

Försäljningschef och vice VD sedan 2019

Tobias Johansson har sedan 2004 drivit egna bolag inom detaljhandel och affärsutveckling, där hans roll främst kretsat kring strategiutveckling och försäljning. Från 2017 till dagens roll var han försäljningschef för Sensec Personlig Säkerhet.

Mikael Svensson Operativ chef

Född 1966.

Chief Operating Officer sedan 2017

Mikael Svensson har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av IT, där de sista sju åren varit inriktade mot digitala lösningar för vårdgivare och patienter. Mikael kommer senast från FRISQ AB där han var chef för affärsområdet Vård. 

Mikael är Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arméingenjör med Majorsgrad från Militärhögskolan.

Övriga uppdrag: Ägare C.F.M Enebyberg AB

Göran Hermanson COO

Född: 1953
COO sedan 2019

Göran Hermanson har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Hans karriär inom branschen påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Under sin tid på bolaget har han bland annat haft rollerna som vice VD i Sverige och VD i Danmark, där han parallellt var ansvarig för operations i Norden. Före han anslöt till MediRätt / iZafe Group var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem.