Styrelse och revisor

Bolagets styrelse har sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Carl Johan Merner Styrelseordförande

Född 1975.
Styrelseordförande sen 2019.
VD 2014 - 2019.
Vice VD 2012 - 2014.
Styrelseledamot 2010 - 2016.

Carl Johan Merner har jobbat med tillväxtbolag och kapitalanskaffning sedan 2002 och har goda erfarenheter av att notera och driva börsnoterade bolag. Han driver även familjeverksamheten Marmorbruks AB i Kolmården.

Carl Johan är utbildad Civilekonom.

Övriga uppdrag: styrelseledamot och vd i Marmorbruks Aktiebolag, styrelseledamot i Marmorbruks Drifts AB samt ägare av CJ Merner Produktion.

Mikael Stolt Styrelseledamot

Född 1952.
Styrelseledamot sedan 2016

Mikael Stolt är läkare och entreprenör och har en bred kunskap om vårdproblematik. Mikael har arbetat brett inom primärvården och bland annat startat ett antal vårdcentraler. Han är även medgrundare och arbetande styrelseordförande i Bruka Äldrevård AB.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Bruka Äldrevård Aktiebolag, styrelseledamot i Kallhälls Nya Vårdcentral AB, Kvartersakuten Mörby Centrum AB och Continuo Applications AB, styrelsesuppleant i Sjönell & Co Aktiebolag samt delägare i Vårdcentralen Hökarängen AB.

Helene Gille Styrelseledamot

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2018

Helena Gille är utbildad farmaceut och har mångårig erfarenhet av apoteksbranschen, liksom att arbeta med affärsutveckling och förändring på såväl strategisk som operativ nivå. Hon kommer närmast från en roll som Affärsområdeschef för Apodos- verksamheten inom Apoteket AB.

Viveca Gyberg Styrelseledamot

Född 1983
Styrelseledamot sedan 2018

Viveca Gyberg disputerade vid Karolinska Institutet inom förbyggande av hjärtkärlsjukdom och diabetes. Hon är i dag post doc och bedriver forskningsprojekt vid institutionen för medicin, enheten för kardiologi, vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Hon arbetar parallellt som ST-läkare i allmänmedicin vid Kvartersakuten Mörby Centrum. Utöver detta är hon en flitigt anlitad expert, föreläsare och TV-profil.

Charlotte W Wiebe Styrelseledamot

Född 1959
Styrelseledamot sedan 2018

Charlotte W Wiebe är HR-direktör på resebyråkoncernen TUI sedan 2010. Hon har lång erfarenhet av HR- och organisationsfrågor inom resebranschen.

Carl Sjönell Styrelseleledamot

Född 1971.
Styrelseledamot sedan 2014

Carl Sjönell arbetar som Head of Creative Shop Nordics på Facebook och hade innan dess en position som Creative Director på Lowe Brindfors. Carl har tidigare arbetat med varumärken som bland annat Google, Coca-Cola, Axe och IKEA.

Göran Sjönell Styrelselesuppleant

Född 1946.
Styrelseledamot sedan 2008

Göran Sjönell är specialist inom allmänmedicin och medgrundare av MediRätt, där han även var VD 2008-2012. Idag arbetar Göran deltid som husläkare och är utvecklingschef på MediRätt AB. Han är uppfinnare till flera patent, däribland MediRätts Dosell. Tidigare har Göran även varit ordförande för Sveriges allmänläkare och för allmänläkarnas världsorganisation WONCA. Han är även grundare till Kvartersakutens mottagningar.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Kallhälls Nya Vårdcentral AB, styrelseordförande i Kvartersakuten Mörby Centrum AB och styrelsesuppleant i Medicheck AB.

Revisor

Mattias Johansson Revisor

Revisor är KPMG AB med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.