Verksamheten

MediRätt utvecklar lösningar för säker medicinering och läkemedelshantering. Verksamheten består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker, kvalitativ medicinering och läkemedelshantering.

Dosell - säkerställer rätt medicinering

MediRätt har utvecklat produkten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre och sjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Dosell

MediKoll - information om biverkningar av läkemedel

MediKoll är en applikation som smidigt och lätttillgängligt erbjuder patienter information om biverkningar, reaktioner och allergibesvär kopplade till olika läkemedel. Applikationen lanserades både för iPhone och Android i december 2016.

MediKoll