Dosell

Dosell är en patenterad läkemedelsautomat som kan användas vid medicinering av patienter i hemmet under fjärrstyrd bevakning av ansvarig läkare, sjukvårdspersonal eller anhöriga.

En läkemedelsautomat för hemsjukvården

Dosell påminner patienten om när det är dags att ta medicin och larmar om patienten har missat att ta den.

Dosell

Produkten är utrustad med en motor samt klocka som möjliggör automatisk frammatning av tabletter vid önskad tidpunkt. Produkten är även försedd med ljud- och ljussignaler som påminner patienten vid rätt tidpunkt för medicinintag.

I genomsnitt dör åtta äldre människor och ytterligare 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av felmedicinering av receptbelagd medicin.

Genom att Dosell är kopplad till nätet kan i framtiden många sjukdomar kontrolleras via internet av vårdcentralen. Sjukdomar som t.ex. hjärtsvikt, diabetes, njursvikt och demens kan skötas i hemmen under förutsättning att tidiga sviktsymptom/värden kan identifieras.

Med internetkoppling via Dosell i hemmet kan hemsjukvården utvecklas till en modern, säker och trygg sjukvård. Omfattande lidande och stora sjukhuskostnader kan sparas med Dosell.

 

Uppkopplad via internet

Dosell kan kopplas upp mot internet via användarens internetuppkoppling eller SIM-kort för att möjliggöra fjärrstyrd kommunikation mellan maskinen och vårdgivaren. Det ger snabb information om utebliven medicinering vilket ökar patientsäkerheten.

 

Statliga och privata kunder

Produkten kommer att säljas till statliga och privata vårdorganisationer tillsammans med abonnemang för underhåll och service. Den åldrande befolkningen i kombination med ökad medicinering ger en stor och ökande marknad.

 

Patenterad teknologi

Dosell är patenterad i Europa och USA sedan april respektive augusti 2016. Produkten testas och kvalitetssäkras för produktion. Planerad marknadsintroduktion är under hösten 2017. 

Dosell - en läkemedelsautomat för hemsjukvård. Dosell påminner patienten om när det är dags att ta medicin och larmar om patienten har missat att ta den.

  •  Patenterad teknologi i Europa och USA sedan 2016.
  •  Tillsammans med Medicin-appar kommer Dosell vara en del av ett unikt helhetskoncept för att säkerställa tillförlitlig och säker medicinering. 
  •  Internetuppkoppling möjliggör framtida användning för att bredda omfattningen av kliniska prövningar till att inkludera patienter i sina hem.
  •  Marknadsintroduktion av Dosell under 2017.

MediRätts grundare berättar om Dosell

Bilder från presentationen av Dosell-prototypen

Bilder från utvecklingsarbetet